• Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000R452
  • Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000R452
  • Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000R452

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000R452

Giá tham khảo

5.939.900 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.53 - 0.57

Đá phụ: CZ

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn