• Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0100R929
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0100R929
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0100R929

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0100R929

Giá tham khảo

5.763.520 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.52

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn