• Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0500H023
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0500H023
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0500H023

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0500H023

Giá tham khảo

3.988.150 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.45 - 0.55
Đá chính: Swarovski
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn