• Bông tai Vàng Vàng 18K DVBTTVV0000Q112
  • Bông tai Vàng Vàng 18K DVBTTVV0000Q112
  • Bông tai Vàng Vàng 18K DVBTTVV0000Q112

Vàng

Bông tai Vàng Vàng 18K DVBTTVV0000Q112

Giá tham khảo

5.736.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.70 - 0.80