• Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0000A257
  • Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0000A257

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0000A257

Giá tham khảo

20.638.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.20 - 3.70