• Lắc tay trẻ em Vàng 24K KVLETTA0000A435

Vàng

Lắc tay trẻ em Vàng 24K KVLETTA0000A435

Giá tham khảo

7.837.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.10