• Mặt dây trẻ em Vàng 18K DVMETVV0000R550

Vàng

Mặt dây trẻ em Vàng 18K DVMETVV0000R550

Giá tham khảo

4.654.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.52 - 0.55