• Nhẫn nam Vàng 24K DVNATTAA007P131
  • Nhẫn nam Vàng 24K DVNATTAA007P131

Vàng

Nhẫn nam Vàng 24K DVNATTAA007P131

Giá tham khảo

35.639.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.75 - 5.00