• Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B579
  • Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B579

Cưới

Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B579

Giá tham khảo

10.456.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.20 - 1.50