• Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B631
  • Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B631

Cưới

Nhẫn nữ Cưới Vàng 24K DVNOTTA0000B631

Giá tham khảo

7.581.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.85 - 0.95