• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBGTKC0000B657
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBGTKC0000B657
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBGTKC0000B657

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBGTKC0000B657

Giá tham khảo

40.677.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.80 - 0.90

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn