• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000C067
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000C067
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000C067

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000C067

Giá tham khảo

6.126.450 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.65
Đá chính: Kim Cương
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn