• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000P891
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000P891
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000P891

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000P891

Giá tham khảo

42.641.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.90 - 1.00

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn