• Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000P464
  • Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000P464

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000P464

Giá tham khảo

8.878.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.30 - 1.50