• Vòng tay trẻ em Vàng trắng LVVETTTA007H619
  • Vòng tay trẻ em Vàng trắng LVVETTTA007H619

Vàng

Vòng tay trẻ em Vàng trắng LVVETTTA007H619

Giá tham khảo

5.833.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.80