• Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H723
  • Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H723

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H723

Giá tham khảo

45.759.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 9.00 - 9.60
Đá phụ: Swarovski
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn