• Lắc tay Cưới Vàng 24K DVLOTTA0000B628

Cưới

Lắc tay Cưới Vàng 24K DVLOTTA0000B628

Giá tham khảo

18.921.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.20 - 3.50

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn