• Lắc tay Vàng 24K KVLLTTA0020A453

Vàng

Lắc tay Vàng 24K KVLLTTA0020A453

Giá tham khảo

156.065.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 20.00 - 20.50