• Lắc tay Vàng 24K DVLLTTA0000R602

Vàng

Lắc tay Vàng 24K DVLLTTA0000R602

Giá tham khảo

25.000.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.90 - 3.16