• Lắc tay Cưới Vàng 24K DVLOTTA0000Q837

Cưới

Lắc tay Cưới Vàng 24K DVLOTTA0000Q837

Giá tham khảo

23.604.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.80 - 3.40