• Lắc tay Vàng 18K LVLDTVV0035F452

Vàng

Lắc tay Vàng 18K LVLDTVV0035F452

Giá tham khảo

195.394.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 28.00 - 34.00