• Lắc tay Vàng 24K DVLLTTA0000A555

Vàng

Lắc tay Vàng 24K DVLLTTA0000A555

Giá tham khảo

25.320.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng Ta (990)

Trọng lượng vàng: 2.60 - 3.20