• Lắc tay Vàng 24K DVLLTTA0000A616

Vàng

Lắc tay Vàng 24K DVLLTTA0000A616

Giá tham khảo

47.060.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 6.60 - 7.00