• Lắc tay Vàng 24K KVLLTTA0000A460
  • Lắc tay Vàng 24K KVLLTTA0000A460

Vàng

Lắc tay Vàng 24K KVLLTTA0000A460

Giá tham khảo

36.896.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 5.00 - 5.60