• Lắc tay Vàng 24K KVLLTTA0000A505

Vàng

Lắc tay Vàng 24K KVLLTTA0000A505

Giá tham khảo

19.512.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.30 - 2.80