• Lắc tay Vàng 24K KVLLTTA0008A445

Vàng

Lắc tay Vàng 24K KVLLTTA0008A445

Giá tham khảo

39.480.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 5.25 - 6.25