• Lắc tay Vàng Trắng DVLOTTT0100P773

Vàng

Lắc tay Vàng Trắng DVLOTTT0100P773

Giá tham khảo

23.378.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.50 - 3.90

Đá phụ: CZ

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn