• Lắc tay Vàng trắng KVLATTT0000F372

Vàng

Lắc tay Vàng trắng KVLATTT0000F372

Giá tham khảo

21.595.950 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.15 - 3.85