• Lắc tay Vàng trắng KVLATTT0000F374

Vàng

Lắc tay Vàng trắng KVLATTT0000F374

Giá tham khảo

47.933.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 8.20 - 8.40