• Vòng tay Cẩm thạch Vàng 18K DTVDLVV0001I038
  • Vòng tay Cẩm thạch Vàng 18K DTVDLVV0001I038

Cẩm Thạch

Vòng tay Cẩm thạch Vàng 18K DTVDLVV0001I038

Giá tham khảo

26.104.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.80 - 3.90

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá