• Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA000O197
  • Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA000O197

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA000O197

Giá tham khảo

23.952.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.50 - 3.65