• Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA100O197
  • Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA100O197

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA100O197

Giá tham khảo

24.862.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.55 - 3.70