• Vòng tay Vàng 18K DVVCTVV0000H702
  • Vòng tay Vàng 18K DVVCTVV0000H702

Vàng

Vòng tay Vàng 18K DVVCTVV0000H702

Giá tham khảo

25.882.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.50 - 3.90