• Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA000P657
  • Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA000P657

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA000P657

Giá tham khảo

13.266.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.65 - 1.85