• Vòng tay Vàng 18K KVVCTVV0000H695

Vàng

Vòng tay Vàng 18K KVVCTVV0000H695

Giá tham khảo

13.518.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.55 - 1.90