• Vòng tay Vàng 18K LVVBTVV0000O179
  • Vòng tay Vàng 18K LVVBTVV0000O179

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVBTVV0000O179

Giá tham khảo

21.184.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.40 - 3.30