• Vòng tay Vàng trắng LVVBTTTA100P657
  • Vòng tay Vàng trắng LVVBTTTA100P657

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVBTTTA100P657

Giá tham khảo

13.143.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.60 - 1.75