• Vòng tay Vàng 18K LVVBTVV0000O187
  • Vòng tay Vàng 18K LVVBTVV0000O187

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVBTVV0000O187

Giá tham khảo

19.728.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.80 - 2.95