• Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA000R635
  • Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA000R635

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA000R635

Giá tham khảo

7.162.860 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.02 - 1.07