• Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA101R635
  • Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA101R635

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA101R635

Giá tham khảo

9.334.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.30 - 1.35