• Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000I012
  • Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000I012

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000I012

Giá tham khảo

7.131.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.90 - 1.20