• Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000I014
  • Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000I014

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000I014

Giá tham khảo

5.430.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.99 - 1.10