• Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H753
  • Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H753

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H753

Giá tham khảo

25.361.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.00 - 4.40

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn