• Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA100O179
  • Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA100O179

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVBTVVA100O179

Giá tham khảo

21.566.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.00 - 3.25