• Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H785
  • Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H785

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H785

Giá tham khảo

37.070.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.50 - 5.30

Đá chính: CZ

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: CZ

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn