• Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H806
  • Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H806

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H806

Giá tham khảo

13.424.900 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 2.10 - 2.30
Đá phụ: Swarovski
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn