• Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H806
  • Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H806

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000H806

Giá tham khảo

18.827.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.10 - 2.30

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn