• Vòng tay Vàng Trắng DVVDTTT0000P574
  • Vòng tay Vàng Trắng DVVDTTT0000P574

Vàng

Vòng tay Vàng Trắng DVVDTTT0000P574

Giá tham khảo

46.910.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 6.40 - 7.10