• Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000Q848

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000Q848

Giá tham khảo

22.652.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.70 - 3.10