• Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H652
  • Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H652

Vàng

Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H652

Giá tham khảo

36.842.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.50 - 5.50