• Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H662
  • Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H662

Vàng

Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0000H662

Giá tham khảo

79.079.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 10.00 - 12.00